header_dagbehandeling

Koemelkprovocatietest

In het Antonius ziekenhuis vinden testen plaats om te kunnen zien of uw kind een koemelkallegie heeft of niet. Deze test wordt afgesproken door uw kinderarts op de polikliniek en vindt op afspraak plaats op onze dagbehandeling op de lokatie Sneek.

Aan de hand van de klachten van uw kind en de vraag van de kinderarts kan er gekozen zijn voor een open koemelkprovocatietest of een zogenaamde dubbelblinde provocatietest.

Afhankelijk van het soort test bestaat de test uit 1 dagopname (bij de open voedselprovocatietest) of uit 2 dagopnames (bij de dubbelblinde voedselprovocatietest)

 •  Vooraf 
 •  Open test 
 •  Dubbel blinde test 
 •  Belangrijk! 

Vooraf

Er zijn redenen waardoor een geplande koemelkprovocatietest niet door kan gaan:

 • Als uw kind kort voor de opname ziek is, koorts of diarree heeft;
 • Als uw kind in contact is geweest met mensen met besmettelijke ziekten (zoals waterpokken, mazelen, rode hond, geelzucht);
 • Wanneer uw kind het afgelopen half jaar is opgenomen geweest in het buitenland;
 • Wanneer in het afgelopen half jaar nog een duidelijke allergische reactie is geweest na het innemen van koemelkeiwitten;
 • Als uw kind niet kan stoppen met medicatie tegen astma.


Mocht er voor u een koemelkprovocatietest zijn gepland en een van deze zaken is van toepassing, neemt u dan tussen 8.00 uur en 16.30 uur contact op met de secretaresse van de kinderafdeling.

Open test

Om te onderzoeken of uw kind een koemelkeiwitallergie heeft wordt bij deze test in oplopende hoeveelheden koemelk toegediend. Mocht uw kind tijdens de test een hevige reactie krijgen kunnen er medicijnen worden toegediend.

Bij een open koemelkprovocatietest komt uw kind 1 dag naar de dagbehandeling. Op die dag wordt er koemelk toegediend.

Nadat u zich heeft gemeld op de kinderafdeling wordt uw kind lichamelijk onderzocht door een kinderarts die luistert naar de longen en kijkt naar de huid. Daarna kan er gestart worden met de test. Uw kind krijgt in steeds oplopende hoeveelheden koemelk. Tussen elke stap zit 15 tot 30 minuten om te kijken of uw kind ziekteverschijnselen krijgt. Mocht dit zo zijn zal de arts uw kind bekijken en oordelen of er medicatie moet worden gegeven en of de test nog verder kan en moet gaan.

De testdag duurt tot ongeveer 16.00 uur afhankelijk van of er allergische reacties optreden. Het is verstandig om uw kind op de dag van de test niet te veel voeding te geven zodat hij / zij bij de koemelkprovocatietest voldoende trek heeft. Bovendien is het belangrijk dat eventuele reacties echt aan de koemelk en niet aan de andere voedingsmiddelen kunnen worden toegeschreven.

Daarom verzoeken wij u voeding mee te nemen van thuis waarvan u zeker weet dat uw kind daar niet op reageert. Denk daarbij aan brood, beleg, margarine, koekjes of speciaal drinken. Ook is het verstandig om voor kleine kinderen een eigen drinkbeker  mee te nemen. Mocht uw kind een speciale koemelk vervangende babyvoeding krijgen, kunt u daar dan een nieuw onaangebroken blik van meenemen op de testdag?

Dubbelblinde test

Om te onderzoeken of uw kind een koemelkeiwitallergie heeft wordt bij deze test in oplopende hoeveelheden melk toegediend. Mocht uw kind dan een hevige reactie krijgen kunnen er medicijnen worden toegediend.

Bij een dubbelblinde koemelkprovocatietest komt uw kind 2 dagen naar de dagbehandeling met een tussenpoos van 2 weken. Op beide dagen krijgt uw kind een testvoeding toegediend die identiek smaakt ruikt en er hetzelfde uitziet. Het enige verschil is dat er op de ene dag koemelk in zit en op de andere dag (de placebodag) niet. Deze volgorde is willekeurig bepaald en van te voren niet bekend bij u, uw kind, de verpleegkundige en de arts.

De code waaruit blijkt welke dag uw kind wat heeft gehad wordt pas verbroken na het bespreken van de resultaten op de polikliniek. Dit is belangrijk omdat reactie op placebo in 10-20% van de gevallen voorkomt. 

Nadat u zich heeft gemeld op de kinderafdeling wordt uw kind lichamelijk onderzocht door een kinderarts die luistert naar de longen en kijkt naar de huid. Daarna kan er gestart worden met de test. Uw kind krijgt in steeds oplopende hoeveelheden koemelk. Tussen elke stap zit 15 tot 30 minuten om te kijken of uw kind ziekte verschijnselen krijgt. Mocht dit zo zijn zal de arts uw kind bekijken en oordelen of er medicatie moet worden gegeven en of de test nog verder kan en moet gaan.

De testdag duurt tot ongeveer 16.00 uur afhankelijk van of er allergische reacties optreden. Het is verstandig om uw kind op de dag van de test niet te veel voeding te geven zodat hij / zij bij de koemelkprovocatietest voldoende trek heeft. Bovendien is het belangrijk dat eventuele reacties echt aan de koemelk en niet aan de andere voedingsmiddelen kunnen worden toegeschreven.

Daarom verzoeken wij u voeding mee te nemen van thuis waarvan u zeker weet dat uw kind daar niet op reageert. Denk daarbij aan brood, beleg, margarine, koekjes of speciaal drinken. Ook is het verstandig om voor kleine kinderen een eigen drinkbeker  mee te nemen. Mocht uw kind een speciale koemelk vervangende babyvoeding krijgen, kunt u daar dan een nieuw onaangebroken blik van meenemen op de testdag?

Belangrijk!

Sommige medicijnen hebben invloed op de testuitslagen

 • gebruikt uw kind een antihistaminicum zoals Zyrtec, Zatiden, Xyzal, Tavegil, Fenestil, Claritine, Allerfre, Ataraz, Promethazine of dergelijken dan moet u hiermee minimaal 72 uur voor de testdag(en) mee stoppen.
 • Gebruikt uw kind hormoonzalf dan moet u daar mee stoppen op de avond voor de test. Vette zalf mag wel gewoon gebruikt worden. Neemt u uw zalven wel mee naar de afdeling? Dan kunnen ze gebruikt worden bij klachten tijdens de test.
 • Gebruikt uw kind luchtwegmedicatie zoals Foradil, Serevent, Seretide of Oxis dan mag u deze 48 uur voor de test niet meer gebruiken.
 • Minimaal 8 uur voor de test mogen Ventolin, Atrovent, Berotec, Flixotide of Bricanyl niet gebruikt worden.
 • Eventuele neusspray en oogdruppels moeten 8 uur voor de test gestaakt worden 
Contact