header_overons

Medisch maatschappelijk werk

Jantine van Hartingsveldt

Sinds januari 1998 werk ik als medisch maatschappelijk werker in het Antonius Ziekenhuis. Daarvoor heb ik op veel terreinen van het maatschappelijk werk ervaring opgedaan, waaronder binnen de psychiatrie en bij de toenmalige kinderbescherming in Haarlem. Binnen de afdeling kindergeneeskunde ligt mijn deskundigheid in de begeleiding van ouders. Ik vind het belangrijk dat ouders aandacht krijgen voor wat zij als moeilijk/lastig ervaren in de dagelijkse omgang met hun “zieke” kind. Dit ook in de aandachtverdeling naar de eventuele andere kinderen binnen het gezin. In gesprekken, klinisch en poliklinisch, kijken wij naar wat helpend is voor betreffende ouder, passend binnen de eigen mogelijkheden. Het doel is versterken van het zelfvertrouwen en een balans vinden in draaglast en draagkracht. Naast deze taak ben ik voor het Antonius Ziekenhuis aandachtfunctionaris kindermishandeling. Doel van deze functie is om door middel van goede registraties en scholing binnen kliniek en polikliniek alert te zijn op signalen van kindermishandeling.

 

Contact