header_overons

Medisch psychologen

Bij de afdeling Medische Psychologie kind & jeugd werken klinisch psychologen die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen en adolescenten met problemen die zowel lichamelijke als psychische aspecten hebben. Voorbeelden van dit soort problemen zijn:

  • Onverklaarde lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid;
  • Chronische ziekten zoals diabetes mellitus, astma, darmziekten, eczeem en obesitas;
  • Vragen over het ontwikkelingsniveau;
  • Niet aangeboren hersenletsel;
  • Zindelijkheidsproblemen.

Bij kinderen en jeugdigen kunnen klachten, ziekte en/of medische behandelingen de normale ontwikkeling bedreigen en/of de opvoeding verstoren. De psycholoog richt onderzoek en behandeling daarom niet alleen op het kind maar betrekt ouders daar intensief bij.

De klinisch psychologen van de afdeling medische psychologie werken op verwijzing van behandelend medisch specialist/huisarts. U kunt dus niet rechtstreeks een afspraak maken. Voor meer informatie verwijzen we naar onze folder.

Krista van Eekeren

Ik ben sinds 2010 werkzaam bij de medische psychologie in Sneek. Ik volg hier de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog, met als specialisme kind en jeugd. Dit doe ik met veel plezier! Voor ik naar Friesland kwam, heb ik bij het Astmacentrum in Davos (Zwitserland) gewerkt. En daarvoor was ik werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik vind het een uitdaging om, soms met behulp van spel, samen met een kind/jongere en ouders te ontdekken wat de wisselwerking is tussen lichaam en geest. Het is mooi om te zien dat door behandeling de kwaliteit van leven kan toenemen.

Aandachtsgebieden: Onder andere astma, hoofdpijn en diabetes

 

Rinske Gros

Ik ben klinisch psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in kinderen, jeugdigen en adolescenten. Daarnaast ben ik lid en supervisor van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP) . Mijn werkzaamheden zijn diagnostiek en behandeling. Diagnostiek kan bestaan uit gesprekken met ouders en kind en een individuele observatie van het kind in de spelkamer of een individueel gesprek met de jeugdige of adolescent. Op grond hiervan ontstaat het behandelplan wat ik met ouders, kind, jeugdige/adolescent bespreek. Soms is er meer diagnostiek nodig. Dit kan een (neuro)psychologisch onderzoek zijn. Aangezien het gezin/systeem belangrijk is vind ik samenwerking met ouders en gezinnen zeer zinvol. Daarnaast kan contact met scholen een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. In principe heb ik kennis van alle aandachtsgebieden. I.v.m. mijn deelname aan het obesitasteam zie ik relatief meer kinderen met overgewicht of obesitas. Daarnaast werk ik 1x per 14 dagen in de polikliniek te Emmeloord. Voordat ik bij het Antonius Ziekenhuis in dienst kwam werkte ik bij de GGZ in Drenthe. Hier zag ik veel kinderen met psychische problemen zoals o.a. angst, somberheid, concentratieproblemen. Deze kennis komt mij goed van pas in het werken met kinderen met lichamelijke problemen.

 

Inge Visser

In 1996 voltooide ik, na nog een half jaar studeren in Stirling (Schotland), mijn studie psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na enig omzwerven in de noordelijke provincies met banen in diverse ziekenhuizen besloot ik om me verder te specialiseren tot klinisch psycholoog met als aandachtsgebied kinderen en jeugdigen in het Antonius Ziekenhuis. Het pure, ontwapenende en de openheid van kinderen en jongeren spreekt mij erg aan evenals hun verfrissende, verrassende kijk op de wereld om hen heen. Leven is volgens mij ontwikkelen en veranderen, veranderen is leven. Daarbij kun je de wind niet veranderen maar de stand van de zeilen bepaal je zelf. En waar nodig met enige hulp.

Aandachtsgebieden: Onder andere diabetes mellitus, obesitas, revalidatie, poeppoli

 

Contact
Nuttige links