header_polikliniek

Polikliniek

Een polikliniekbezoek aan de kinderarts kan veel redenen hebben. Kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders kunnen, na verwijzing door de huisarts, bij ons een afspraak maken. Wij houden op twee locaties, Sneek en Emmeloord, spreekuur.

tl_files/polikliniek/poliriekje.jpg
Alle kinderartsen houden spreekuur op de locatie Sneek. Naast algemene spreekuren zijn er specifieke poli's zoals bijvoorbeeld de plas-, de poep- of de kindereczeempoli.  Naast de kinderartsen doen ook de kindereczeemverpleegkundige, de kinderurotherapeut (plaspoli), de kinderlongverpleegkundige en de kinderdiabetesverpleegkundige spreekuur op de lokatie Sneek.

In Emmeloord zijn drie kinderartsen werkzaam. Inmiddels doen alle consulentes ook spreekuur op de lokatie Emmeloord.

Voor nieuwe verwijzingen is het in sommige gevallen mogelijk dat u een afspraak maakt via onze website

Contact
Kinderinformatie
Online afspraak
Geef uw mening